El Dr Gelber va formar part d’una taula sobre lesions lligamentoses de genoll en futbolistes professionals en unes prestigioses jornades realitzades a Porto, Portugal, sota el patrocini de FIFA, UEFA, ISAKOS i ESSKA i organitzades pel Dr. Joao Espregueira. En aquesta taula, el Dr. Gelber va departir sobre les greus lesions multiligamentosas de genoll que ocorren en futbolistes d’elit. En aquesta conferència, van participar al costat d’ell, altres prestigiosos expecialistas mundials en lesions complexes de genoll de la talla dels Drs. Fu, Seil, Lleis, Neyret, Cohen, Karlsson and Karahan. Aquesta participació demostra la seva posició de lideratge mundial dins de la patologia de genoll