Amb una freqüència tan alta de cirurgies de l’LEA al voltant del món, no és d’estranyar que cada vegada més es presenten casos d’inestabilitats de genoll en persones prèviament operades d’aquest lligament. Desafortunadament, es reconeix com a principal causa d’aquests fracassos als errors tècnics en el moment de la cirurgia. Això condiciona de gran manera el tipus de cirurgia necessària per reconstruir novament al lligament encreuat anterior. Són múltiples les variants a tenir en compte en cada cas i per això s’ha d’individualitzar el tractament a realitzar.