Acaben de publicar dos nous treballs científics on el Dr. Gelber ha format part. Tots dos articles, conformen els número 50 i 51 de la llista de treballs de recerca indexats a Pubmed realitzats pel Dr. Gelber. En un d’ells, es reporten els resultats clínics d’una variant de la osteotomia valguizante de tíbia, anomenada biplanar. A l’altre d’ells, reflex d’un intens treball de 3 anys en el si de la societat europea ESSKA, són reportats les diferents troballes en referència a l’ús de al·loempelts tendinosos en les reconstruccions lligamentoses del genoll. Podeu descarregar els dos articles a la secció de Investigació, en l’apartat Altres-Genoll.