Al segle XXI, ja no està en discussió si els nens amb trencament del lligament creuat anterior s’han o no operar. No obstant això tenen unes taxes de ruptura de l’empelt col·locat en les cirurgies del 20% (usant els seus propis empelts) o del 40% (donants de bancs de teixits). Utilitzant el tendó de la mare o del pare, evitem fer mal al jove pacient extraient el seu propi tendó per a l’empelt, el qual a més sol ser d’escassa grandària. També li vam realitzar un reforç lateral per disminuir la possibilitat de fallada. Després de 10 mesos, ja autoritzem a tornar a l’esport habitual.