En els últims anys s’han descrit unes lesions meniscals que anteriorment passaven desapercebudes, i que han estat denominades per això mateix com Hidden Lesions o “lesions amagades” dels meniscs. Si no es té una alta sospita i coneixement d’aquestes lesions, les mateixes poden passar desapercebudes, generant una gran frustració en el pacient i en el professional per no poder guarir aquesta lesió. En aquest vídeo es presenta el cas d’un futbolista professional de primera divisió que tenia mal tipus meniscal però l’informe de la ressonància descartava cap lesió, i per això va ser tractat conservadorament per 3 mesos, sense cap millora. Però el pacient tenia una lesió de la rampa meniscal, que és un dels tipus de “lesions amagades” dels meniscs.