Pacient de 48 anys, que havia tingut una fractura obert Gustilo IIIB de la ròtula i altiplà tibial lateral esquerres incloent una extensa pèrdua de substància de parts toves i pèrdua de la major part de l’CFL. Es van sintetitzar les fractures i va cobrir el defecte de parts toves amb un penjoll vascularitzat en un altre centre.

Aquesta cirurgia va consistir de:

-Retiro de l’material d’OS

-OT de la TTA -Trasplante a mida de l’còndil lateral.

-El lligament fibular col·lateral i el tendó popliti es van mantenir inserits en l’empelt i es van fixar distalment al cap de l’peroné i en la tíbia posterolateral respetivamente.

-Postoperatoriamente es va mantenir en descàrrega 3 mesos amb mobilitat sense limitacions des del dia 1.