La resecció meniscal simple continua, tot i que cada vegada en menys casos, tenint un paper important en el tractament de les ruptures meniscals. Aquesta tècnica només s’ha d’utilitzar quan el teixit meniscal no sigui reparable.