Mitjançant una tècnica mínimament invasiva, els tendons gracilis o recte intern i semitendinós són possibles d’obtenir amb una molt petita incisió de 2 cm.