La osteotomia de Fulkerson està indicada en persones amb dolor femoropatel·lar o anterior de genoll crònic, en què la distància TA-GT sigui més gran de 15 mm. Aquí es descriu la tècnica amb les preferències personals del Dr. Gelber. Podria ser considerada com una de les cirurgies més agraïdes de l’ortopèdia de genoll.