Que són les osteotomies?

Les osteotomies són procediments orientats a compensar desequilibris de l’alineació de les extremitats inferiors. Aquests són molt freqüentment subestimats en quant a la seva importància per a una normal recuperació del seu genoll. És molt habitual observar pacients que acudeixen amb una o diverses ressonàncies magnètiques indicant una ruptura del menisc, quan en molts casos el menisc és una víctima, més que la causa del problema. Sempre és necessari valorar l’alineació de les extremitats inferiors perquè una alteració de la mateixa pot ser un motiu d’un molt mal resultat si el mateix no és corregit o contemplat abans de procedir a ressecar un menisc.

Una osteotomia del genoll és un procediment quirúrgic que el Dr. Gelber realitza en pacients que només tenen un compartiment del seu genoll afectat, generalment en la regió medial o interna de l’articulació. L’objectiu principal d’aquesta cirurgia és millorar la funció, disminuir el dolor i endarrerir la necessitat de col·locar una pròtesis. És a dir, busca allargar la vida útil de l’articulació. Això s’aconsegueix corregint l’eix de l’extremitat inferior afectada, desplaçant la càrrega del pes cap a zones del genoll que es troben sanes. Així s’alleugereix el pes que suporta la zona compromesa per l’artrosi.

La cirurgia

El Dr. Gelber habitualment realitza primer una artroscòpia per valorar possibles lesions associades i tractar-les en els casos necessaris. Després procedeix a realitzar l’osteotomia, de les quals hi ha dos tipus principals que es realitzaran depenent de la deformitat prèvia del pacient:

Les més freqüents són les osteotomies valguitzants de genoll. Les mateixes es realitzen a nivell de la tíbia. La correcció de la deformitat es pot obtenir mitjançant l’addició d’una cunya a la zona medial o interna (osteotomia d’addició) o mitjançant la sostracció d’una cunya a la zona lateral o externa (osteotomia de sostracció).

La indicació de la mateixa depèn de diversos factors a tenir en compte i que li seran explicats detalladament a la consulta. En la gran majoria dels casos el Dr. Gelber prefereix la tècnica d’osteotomia d’addició per la seva major precisió i menor taxa de complicacions. Generalment, el pacient ha de romandre ingressat entre 2 i 4 dies després de la cirurgia per a un control apropiat del dolor i inici immediat de la rehabilitació.

Després de la cirurgia

El dia de l’alta hospitalària i abans de marxar a casa, el pacient rep tota la informació necessària en relació a les cures postoperatòries (veure cures postoperatòries) i deixa l’hospital amb una cita als 10 dies aproximadament, per revisar la ferida quirúrgica i retirar els punts. .

Rehabilitació

La principal diferència des del punt de vista de la rehabilitació entre els dos tipus d’osteotomies principals és que l’osteotomia de sostracció permet càrrega immediata, mentre que l’osteotomia d’addició requereix protegir el suport de pes sobre el genoll 2 setmanes. Generalment, en aquests casos el pacient pot deixar definitivament les crosses entre les 4 i 6 setmanes des de la cirurgia. En els altres aspectes de la rehabilitació, totes les osteotomies busquen el mateix objectiu, com ser la disminució de la inflamació, la recuperació de la mobilitat completa del genoll amb especial èmfasi en l’extensió i recuperar la força i el to muscular. La majoria dels pacients obtenen una millora funcional del 70% als 2 o 3 mesos i una recuperació gairebé completa entre els 4 i els 6 mesos.

Els exercicis postoperatoris després d’una osteotomia del genoll depenen de si l’osteotomia ha sigut realitzada a la tíbia o al fèmur i si la mateixa ha sigut de sostracció (traient os) o d’addició (introduint una falca d’os). En última instància depenent de la possible cirurgia associada dels meniscos, cartílags o lligaments (s’han de combinar les recomanacions prevalent sempre la més conservadora).

Primera fase general

Control del dolor i inflamació

Vostè observarà que el seu genoll es troba adolorit i inflamat els primers dies. Per millorar això, és recomanable:

 • Mantenir tant com sigui possible la cama elevada.
 • Aplicar fred per 15 minuts 4 o 5 cops al dia.
 • Prendre antiinflamatoris i analgèsics recomanats.
 • Utilitzar la medicació pautada com de rescat si hi ha dolor intens.

Osteotomia valguitzant d’addició TIBIAL

 • Mobilitat: sense limitacions, augmentar progressivament. En cas de reparació o substitució meniscal, no passar de 90º fins a la 6a setmana.
 • Càrrega: descàrrega unes 2 setmanes (cal individualitzar). En cas de tractament de cartílag, fins a la 6a setmana.

 • Exercicis de tonificació generals.
 • Progressió de totes aquestes recomanacions progressivament, per evitar dolor que limiti la recuperació.

Osteotomia varitzant d’addició FEMORAL

 • Mobilitat: sense limitacions, augmentar progressivament. En cas de reparació o substitució meniscal, no passar de 90º fins a la 6a setmana.
 • Càrrega: Descàrrega al voltant de 8-10 setmanes (cal individualitzar).
 • Exercicis de tonificació generals.

 • Progressió de totes aquestes recomanacions progressivament, per evitar dolor que limiti la recuperació.