Les inestabilitats combinades del genoll poden resultar un desafiament difícil de diagnosticar i de tractar. Habitualment s’ha dit que una inestabilitat anterolateral i una posterolateral són contràries i no és possible resoldre totes dues al mateix pacient, i ha de triar-se per la que cregués més rellevant. No obstant això, hi ha casos que contradiuen aquesta afirmació, com el d’aquesta pacient de 17 anys d’edat amb les dues inestabilitats en relació a una cirurgia prèvia que va ser insuficient. En aquest cas, es va resoldre amb una tenodesis anterolateral i una reconstrucció de lligament popliti-peroneo. També presentava una lesió de l’cartílag que va ser tractada amb dos cilindres autòlegs del mateix genoll.