La reconstrucció de l’LCA del genoll amb isquiotibials és una cirurgia realitzada molt habitualment. Els tendons isquiotibials tenen força i grandària suficient per reemplaçar la funció del lligament original, alhora que la seva obtenció pot realitzar-se per una mínima incisió. Això últim redunda en menor dolor i millor aspecte cosmètic.