La reconstrucció de l’LCA en pacients esportistes o amb alta demanda de girs o pivotatge sobre el genoll és realitzada amb el tendó quadricipital pel Dr. Gelber. Aquest tendó evita els problemes de dolor a la cara anterior de genoll que genera la utilització del tendó rotulia