La reconstrucció del lligament encreuat posterior pot realitzar-se en el context de lesions aïllades, o més freqüentment associades a altres lesions lligamentoses. Pot reconstruir-se mitjançant diferents tècniques, entre elles les que es realitzen transtibialmente amb un o dos fascicles són les més habitualment utilitzades.