Cirurgia en directe en material cadavèric en l’últim Congrés AEA-SEROD del dia 18 de maig de 2017. En la mateixa Dr. Gelber va realitzar una simulació de revisió de LEA on el túnel femoral previ es trobava parcialment solapant el lloc del túnel a realitzar .