La inestabilitat femoropatel·lar pot representar un desafiament. Aquest és el cas d’un pacient de 31 anys que havia estat intervingut en dues ocasions l’any anterior. Un any enrere, es va sotmetre a una medialización de la tuberositat anterior de la tíbia (TTA) i a una reconstrucció de l’lligament femoropatel·lar medial (LPFM). Després de l’fracàs, els seus cirurgians van decidir fer avançar el vast medial (procediment de Insall) 6 mesos després. El pacient va arribar a la meva consulta amb una ròtula dreta crònicament luxada, incapaç de flexionar més de 40º i en una situació de absulota invalidesa. Li realitzem per tant aquesta complexa cirurgia, on es va corregir la seva displàsia troclear amb una trocleoplastia, el LPFM fallit amb una nova reconstrucció, i també una generosa nova medialización de la TTA.