932 054 362      info@drgelber.com
Lesions de meniscs2018-06-12T16:24:40+01:00

Lesions de meniscs

Cross Fire MENISCS

Els temes més controvertits sobre reparació i trasplantament meniscal, en un intens debat entre el Dr. Jorge Chahla, de la Universitat de Rush, Chicago, i el Dr. Pablo Gelber, de ICATME-Dexeus i Hospital Sant Pau de Barcelona. Els temes exposats a discussió van ser:

Trencaments meniscals radials: ¿S’han de reparar?
Sutures meniscals: ¿S’ha d’augmentar la biologia?
Sutures meniscals: ¿Verticals o horitzontals?

Trasplantament meniscal: Amb tac ossi o sense tac ossi?)
Trasplantament meniscal: ¿Només en síndrome postmeniscectomía?

Lesions de la rampa meniscal

En els últims anys s’han descrit unes lesions meniscals que anteriorment passaven desapercebudes, i que han estat denominades per això mateix com Hidden Lesions o “lesions amagades” dels meniscs. Si no es té una alta sospita i coneixement d’aquestes lesions, les mateixes poden passar desapercebudes, generant una gran frustració en el pacient i en el professional per no poder guarir aquesta lesió. En aquest vídeo es presenta el cas d’un futbolista professional de primera divisió que tenia mal tipus meniscal però l’informe de la ressonància descartava cap lesió, i per això va ser tractat conservadorament per 3 mesos, sense cap millora. Però el pacient tenia una lesió de la rampa meniscal, que és un dels tipus de “lesions amagades” dels meniscs.

Trasplante meniscal sense bar barra

El trasplantament meniscal sense barra d’os, és utilitzat per reemplaçar el menisc intern o medial del genoll encara que també és possible utilitzar-lo per reemplaçar el menisc extern o lateral. Requereix d’una acurada i delicada tècnica artroscòpica.

Trasplante meniscal amb barra ósea

El trasplantament meniscal amb barra òssia és una opció molt utilitzada per la falta de menisc extern o lateral del genoll. Requereix d’una acurada i delicada tècnica artroscòpica.

Meniscectomía o resección meniscal

La resecció meniscal simple continua, tot i que cada vegada en menys casos, tenint un paper important en el tractament de les ruptures meniscals. Aquesta tècnica només s’ha d’utilitzar quan el teixit meniscal no sigui reparable.

Sutura o reparación meniscal

La sutura meniscal és avui dia clau per mantenir una estructura crucial per al normal funcionament del genoll a curt i llarg termini. Exigeix un gran coneixement de la tècnica artroscòpica i un correcte enteniment de les múltiples lesions possibles.

Go to Top