Els temes més controvertits sobre reparació i trasplantament meniscal, en un intens debat entre el Dr. Jorge Chahla, de la Universitat de Rush, Chicago, i el Dr. Pablo Gelber, de ICATME-Dexeus i Hospital Sant Pau de Barcelona. Els temes exposats a discussió van ser:

Trencaments meniscals radials: ¿S’han de reparar?
Sutures meniscals: ¿S’ha d’augmentar la biologia?
Sutures meniscals: ¿Verticals o horitzontals?

Trasplantament meniscal: Amb tac ossi o sense tac ossi?)
Trasplantament meniscal: ¿Només en síndrome postmeniscectomía?